Marchnadoedd Datblygol

Mae un is-Gronfa wedi'u sefydlu ar gyfer buddsoddiadau yn y Dosbarth Asedau Ecwiti Marchnadoedd Datblygol.

 

Cronfa Ecwiti Marchnadoedd Datblygol

Cronfa fyd-eang yn cynnwys chwe rheolwr buddsoddi sylfaenol

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: Artisan, Bin Yuan, Barrow Hanley, Axiom, Numeric a Oaktree

Cronfeydd Cyfranogol: Caerdydd, Clwyd, Gwynedd, Powys a Torfaen

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £355miliwn

Dyddiad lansio: Hydref 2021

Yn ôl