Incwm Sefydlog

Mae pump is-gronfa wedi'u sefydlu ar gyfer buddsoddiadau yn y Dosbarth Asedau Incwm Sefydlog

 

Cronfa Credyd Byd-eang

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: Western, Logan Circle, Fidelity a T Rowe Price 

Cronfeydd Cyfranogol: Caerdydd, Dyfed, Gwynedd, Powys a Torfaen

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £694miliwn

Dyddiad lansio: Gorffennaf 2020

 

Cronfa Bond Llywodraeth Fyd-eang

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: BlueBay a Colchester 

Cronfeydd Cyfranogol: Caerdydd a Torfaen

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £483miliwn

Dyddiad lansio: Gorffennaf 2020

 

Cronfa Bond Elw Absoliwt

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: Wellington, Putnam, Aegon a BMY Mellon 

Cronfeydd Cyfranogol: Gwynedd, Powys ac Abertawe

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £560miliwn

Dyddiad lansio: Medi 2020

 

Cronfa Credyd Aml-asedau

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: ICG, Man GLG, BlueBay, Barings a Voya 

Cronfeydd Cyfranogol: Caerdydd, Clwyd, Gwynedd, Powys ac Abertawe

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £664miliwn

Dyddiad lansio: Gorffennaf 2020

 

Cronfa Credyd y DU

Rheolwr Buddsoddi: Fidelity 

Cronfeydd Cyfranogol: RCT

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £521miliwn

Dyddiad lansio: Gorffennaf 2020

Yn ôl