Manylion Cyswllt

E-bost

PartneriaethPensiwnCymru@sirgar.gov.uk

 

Rhif ffon

01267 224136

Oriau Gweithredol

Dydd Llun i Dydd Iau: 9:00yb i 5:00yp

Dydd Gwener 9:00yb i 4:30yp

Dydd Sadwrn / Dydd Sul: Ar gau

Gwyliau Banc: Ar Gau

Cyfeiriad Post

Partneriaeth Pensiwn Cymru
Adain y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiwn
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Cyfryngau Cymdeithasol