Ecwiti Byd-eang

Mae dwy is-Gronfa wedi'u sefydlu ar gyfer buddsoddiadau yn y Dosbarth Asedau Ecwiti Byd-eang

 

Cronfa Twf Byd-eang

Cronfa fyd-eang yn cynnwys tri o reolwyr buddsoddi sylfaenol

Rheolwr Buddsoddi: Waystone Management (UK) Limited

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: Baillie Gifford, Veritas a Pzena

Cronfeydd Cyfranogol: Rhondda Cynon Taf, Dyfed, Gwynedd, Caerdydd a Powys

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £3.3bn

Dyddiad Lansio: Ionawr 2019

 

Cronfa Ecwiti Cyfleoedd Byd-eang

Cronfa Fyd-eang a Rhanbarthol yn cynnwys wyth rheolwr buddsoddi sylfaenol

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: Intermede, Morgan Stanley, Nissay, Numeric, Sanders, Jacobs Levy, SW Mitchell a Oaktree

Cronfeydd Cyfranogol: Abertawe, Torfaen, Gwynedd, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Chlwyd 

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £3.3bn

Dyddiad lansio: Ionawr 2019

Yn ôl