Ecwiti y DU

Mae un is-Gronfa wedi'u sefydlu ar gyfer buddsoddiadau yn y Dosbarth Asedau Ecwiti’r DU

 

Cronfa Ecwiti Cyfleoedd y DU

Cronfa DU yn cynnwys pum rheolwr buddsoddi sylfaenol

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: J O Hambro, Lazard, Baillie Gifford, Ninety One a Liontrust

Cronfeydd Cyfranogol: Caerdydd a Torfaen

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £760miliwn

Dyddiad lansio: Medi 2019

 

Yn ôl