Ecwiti Cynaliadwy

Mae un is-gronfa wedi'u sefydlu ar gyfer buddsoddiadau yn y Dosbarth Asedau Ecwiti Cynaliadwy

Cronfa Ecwiti Gweithredol Cynaliadwy

Rheolwr Buddsoddi: Russell Investments

Rheolwyr Buddsoddi Sylfaenol: Sparinvest, Mirova, Neuberger Berman, Wellington a Artemis

Cronfeydd Cyfranogol: Caerdydd, Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Torfaen

Gwerth y Portffolio ar 31 Mawrth 2023: £1.2bn

Dyddiad lansio: Mehefin 2023

Yn ôl