Dydd Gwener 13 Hydref 2023

Waystone Group yn prynu busnes a rhai asedau Link Fund Solutions Limited

Ar 9 Hydref 2023, prynwyd busnes a rhai asedau Link Fund Solutions Limited gan Waystone Management (UK) Limited (WMUK), sy'n rhan o Grŵp Waystone. Mae hyn yn golygu mai WMUK bellach yw gweithredwr cynllun contractiol awdurdodedig Partneriaeth Pensiwn Cymru. Nid yw hyn yn effeithio ar wasanaethau’r gweithredwyr a fydd yn cael eu darparu gan WMUK ar gyfer gweddill tymor y contract gweithredwr presennol. Mae tîm perthynas Partneriaeth Pensiwn Cymru yn parhau heb newid.

Yn ôl