Dydd Gwener 29 Hydref 2021

Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn lansio Cronfa Ecwiti Marchnadoedd Datblygol

Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru yn falch o gyhoeddi bod Cronfa Ecwiti Marchnadoedd Datblygol Partneriaeth Pensiwn Cymru LF wedi'i lansio ar 20 Hydref 2021 ag Asedau Dan Reolaeth o £505m. Mae Link Fund Solutions Limited, fel Gweithredwr y Gronfa, wedi penodi Russell Investments Limited, darparwr atebion buddsoddi, yn Rheolwr Portffolio'r strategaeth aml-reolwr. Bydd y Gronfa'n trosoli fframwaith Gweithredu Portffolio Manylach (EPI) Russell Investments i leihau lefelau cyfanredol masnachu a darparu gwell trefniadau llywodraethu a rheolaeth i Bartneriaeth Pensiwn Cymru o safbwynt materion Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu. Nod y Gronfa yw lleihau'r ôl troed carbon a chronfeydd carbon ar lefel Is-gronfeydd, gan dargedu 25% yn is na Mynegai EM MSCI.

Mae'r is-ddirprwyon yn cynnwys: Artisan Partners, Axiom International Investors, Bin Yuan Capital, Barrow Hanley Global Investors, Numeric Investors ac Oaktree Capital Management.

Yn ôl