Dydd Gwener 05 Mehefin 2020

Diweddariad blynyddol cyntaf Partneriaeth Pensiwn Cymru

Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn falch o gyflwyno ei diweddariad blynyddol cyntaf. Mae’r cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf yn adlewyrchu gallu’r wyth awdurdod cyfansoddol yng Nghymru i gydweithio i gyflawni cyfres o amcanion a rennir. Cyrhaeddwyd cerrig milltir arwyddocaol yn ystod y flwyddyn ac mae’n braf iawn gweld bod y cerrig milltir hyn wedi’u hymestyn dros amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys buddsoddiadau, llywodraethu, cyfathrebu a hyfforddiant. Gellir gweld y diweddariad blynyddol o dan yr adran Cyhoeddiadau, cliciwch yma.

Yn ôl