Strwythur Llywodraethu


Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru yn rhoi pwyslais cryf ar lywodraethu ac mae'r diagram cysylltiedig yn dangos y strwythur llywodraethu a sefydlwyd gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

 

Yn ôl