Gweithgor Swyddogion


Mae Gweithgor Swyddogion ar gyfer Partneriaeth Pensiwn Cymru wedi cael ei sefydlu ac mae'r grŵp hwn wedi'i sefydlu i gefnogi'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu.  Mae'r grŵp yn cyfarfod bob chwarter a chynhelir cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen. Mae'r Gweithgor Swyddogion yn cynnwys ymarferwyr a swyddogion Adran 151 o bob un o'r 8 Awdurdod Cyfansoddol, Hymans (ymgynghorwyr allanol) yn ogystal â Waystone Management (UK) Limited a Russell Investments.

Yn ôl