Awdurdod Cynnal


Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu fel Awdurdod Cynnal ar gyfer Partneriaeth Pensiwn Cymru, gan ddarparu cymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol i'r Cyd-bwyllgor Llywodraethu a chydgysylltu o ddydd i ddydd รข'r gweithredwr ar ran holl gronfeydd y CPLlL yng Nghymru.

Yn ôl